bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet

Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

Sprawozdanie finansowe za 2020r.:

Bilans.pdf

Rachunek zysków i strat.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

Sprawozdanie finansowe za 2019r.:

Bilans.pdf

Rachunek zysków i strat.pdf

Sprawozdanie finansowe.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdfOpublikował: Henryk Guzik
Publikacja dnia: 09.06.2021
Podpisał: Henryk Guzik
Dokument z dnia: 28.11.2012
Dokument oglądany razy: 3 107